Danh sách từ A-Z

Phim Anh Em Super Mario

Hai người thợ sửa ống nước người Ý là Mario và Luigi đang sở hữu và vận hành công ty Super Mario Bros nhưng lại không thành công. Họ phải làm công việc kinh doanh hệ thống ống nước ở Brooklyn. Cha của họ không đồng ý với quyết định của Mario rằng anh sẽ từ bỏ công việc lương cao dưới tay tên Spike phản diện để bắt đầu kinh doanh.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]