Danh sách từ A-Z

Bossam: Đánh Cắp Số Phận ()

Server #2
 • tập 1
 • tập 2
 • tập 3
 • tập 4
 • tập 5
 • tập 6
 • tập 7
 • tập 8
 • tập 9
 • tập 10
 • tập 11
 • tập 12
 • tập 13
 • tập 14
 • tập 15
 • tập 16
 • tập 17
 • tập 18
 • tập 19
 • tập 20 END

Bossam: Đánh Cắp Số Phận thuyết minh

xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật công chúa Soo Kyung và Ba Woo. Trong đó Ba Woo là người thực hiện việc kết nối những góa phụ, những người phụ nữ không có ý định lấy chồng mới. Công việc này như bị đóng khung vào âm mưu của ai đó, Ba Woo mong muốn thoát khỏi nó và lựa chọn sống trong vỏ bọc của một người thấp hèn. Những góc khuất trong xã hội phong kiến về tình yêu, cuộc sống và cảnh áp bức mà người phụ nữ, người nghèo khổ Hàn Quốc phải chịu sẽ được khắc họ một cách chân thực.

Bossam: Đánh Cắp Số Phận tập 1 , tập 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Phim Đánh Cắp Số Phận

Đánh Cắp Số Phận

phim hàn quốc số phận đánh cắp

phim số phận bị đánh cắp

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]