Danh sách từ A-Z
Server #2
 • tập 1
 • tập 2
 • tập 3
 • tập 4
 • tập 5
 • tập 6
 • tập 7
 • tập 8
 • tập 9
 • tập 10
 • tập 11
 • tập 12
 • tập 13
 • tập 14
 • tập 15
 • tập 16
 • tập 17
 • tập 18 END

Chân Tình Này Mẹ Không Ưng thuyết minh

Được lớn lên dưới bàn tay sắt đá của mẹ, người đã kiểm soát mọi thứ từ quần áo đến sự nghiệp của họ, liệu ba anh em Itchaya, Tevis và Ashira có thể kiểm soát cuộc sống của họ khi nói đến người mà họ dành phần còn lại của nó với?
là ba anh em ruột, trưởng thành trong sự bảo bọc quá lớn của mẹ. Bị kiểm soát mọi thứ từ quần áo đến sự nghiệp, liệu họ sẽ vùng vẫy thế nào với cuộc sống của chính mình

Chân Tình Này Mẹ Không Ưng tập 1 , tập 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]