Danh sách từ A-Z
Server #2
  • tập 1
  • tập 2
  • tập 3
  • tập 4
  • tập 5
  • tập 6
  • tập 7
  • tập 8
  • tập 9
  • tập 10 END

Cyberpunk Edgerunners

giữa cảnh loạn lạc đầy sự thối nát và siêu thiết bị điều khiển, tên nhóc đường phố tài ba mà liều lĩnh cố gắng trở thành edgerunner, lính đánh thuê ngoài vòng pháp luật

Một đứa trẻ đường phố cố gắng sống sót trong một thành phố bị ám ảnh bởi công nghệ và sự thay đổi cơ thể của tương lai; với tất cả mọi thứ để mất, anh ta chọn sống sót bằng cách trở thành một edgerunner: một lính đánh thuê sống ngoài vòng pháp luật, còn được gọi là cyberpunk.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]