Danh sách từ A-Z

Đuổi Rồng Chương Phụ Nhập Long Đấu Hổ ()

Đuổi Rồng Chương Phụ Nhập Long Đấu Hổ thuyết minh

3 kẻ là Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và anh em thuở nhỏ vượt từ Quảng Đông đến Hồng Kông để kiếm sống và được Từ Nhạc – vị thám trưởng cẩn trọng mười phần coi trọng, vẽ nên câu chuyện hắc bạch lưỡng đạo tranh đấu trong thời kỳ sau ở Hong Kong

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]