Danh sách từ A-Z

Lưu Lạc Địa Cầu 2 ()

Phim Lưu Lạc Địa Cầu 2

Khi Mặt trời trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ đang mở rộng và có nguy cơ nhấn chìm Trái đất trong 100 năm nữa, Liên Hợp Quốc , hiện được đổi tên thành Chính phủ Trái đất thống nhất (UEG), quyết định tiến hành Dự án Núi di chuyển, chương trình thí điểm xây dựng hàng nghìn ngôi sao khổng lồ. các động cơ ion có thể đẩy Trái đất ra khỏi Hệ Mặt trời để hướng tới một hệ sao có thể ở được khác.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]