Danh sách từ A-Z

Bóng Ma Anh Quốc Phần 2 ()

Server #2
  • tập 1
  • tập 2
  • tập 3
  • tập 4
  • tập 5
  • tập 6 END

Phim Bóng Ma Anh Quốc Phần 2 thuyết minh

phim nói về gia đình của Shelby ở thế kỷ thứ 19, lúc bấy giờ người cầm đầu băng đảng Peaky Blinders khét tiếng trong thế giới ngầm là Tommy Shelby – là đứa con trai thứ 2 trong gia đình, quá trình thời thăm tiếng của Tommy là dựa vào những mưu mô và thủ đoạn tàn nhẫn.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]