Danh sách từ A-Z

Những Hành Tinh Khác Phần 1 ()

Server #2
  • tập 1
  • tập 2
  • tập 3
  • tập 4 END

Những Hành Tinh Khác Phần 1 thuyết minh

Những Hành Tinh Khác Phần 1 vietsub

Atlas là một hành tinh lớn hơn Trái đất, có trọng lực cao hơn và bầu khí quyển dày hơn dẫn đến một hệ sinh thái trên không. Nhà thiên văn học Didier Queloz xuất hiện để thảo luận về những khám phá của các hành tinh ngoài hệ mặt trời và cách chúng được phân tích trong thế giới thực. Trong việc giải thích về người ngoài hành tinh của Atlas, tập phim cũng khám phá nguyên tắc khuyết tật ở côn trùng và cho thấy một hình thức phục hồi của chim ưng khi chim ưng bị nuôi nhốt được huấn luyện để sống trong tự nhiên

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]