Danh sách từ A-Z

Nhân Viên Dọn Dẹp ()

Server #2
 • tập 1
 • tập 2
 • tập 3
 • tập 4
 • tập 5
 • tập 6
 • tập 7
 • tập 8
 • tập 9
 • tập 10
 • tập 11
 • tập 12
 • tập 13
 • tập 14
 • tập 15
 • tập 16 END

Nhân Viên Dọn Dẹp thuyết minh

Eo Yong Mi ( Yum Jung Ah ), Ahn In Kyung ( Jeon So Min ) và Maeng Soo Ja ( Kim Jae Hwa ) tại một công ty tài chính, những người sử dụng giao dịch nội gián, để nuôi sống họ, gia đình và thực hiện ước mơ của mình, sau khi tình cờ nghe được một đoạn thông tin tài chính.

Nhân Viên Dọn Dẹp tập 1 , tập 2 , tập 3 , trập 4 , tập 5

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]